Serdar Metin

Serdar Metin

Country Sales Manager
Serdar, ColliCare Türkiye'deki tüm satış faaliyetlerini hava, kara, deniz, depolama, dağıtım alanlarında yönetmekten sorumludur.

Serdar, ABD, Uzak Doğu, Hint Yarımadası, Ortadoğu ticaret hatlarında kapsamlı deneyime sahiptir ve daha önce Ekol Lojistik ve ATA Freight Line'da Ticari Hat Müdürü olarak çalıştı.

Serdar, Ocak 2017'de ColliCare bünyesine katıldı.


Temel Uzmanlıkları

  • uluslararası taşımacılık pazarlaması ve ABD, Uzak Doğu, Hint Yarımadası, Ortadoğu ticaret hatları yönetimi  

  • stratejik müşteriler - global hesaplar yönetimi