Bir önceki/Geri Denizaşırı mevcut durum ve tahminler

Denizyolu taşımacılığında mevcut durum ve tahminler

Konteyner sıkıntısı, dolu gemiler, yüksek fiyatlar, gemi sefer iptalleri ve şimdiye kadarki en düşük transit süre  hassasiyeti, günümüzde denizyolu taşımacılığının  durumunu genel olarak ortaya koymaktadır. 

Gecikmeler ve zamanında teslimatlar

  • Asya'dan Avrupa'ya giden gemilerin sadece %24'ü zamanında hareket etmektedir

  • Avrupa'dan Asya'ya veya ABD'ye giden gemilerin ise sadece %30'u zamanında limandan ayrılmaktadır

  • Ayrıca, gemiler seyir halindeyken daha fazla zaman harcamaktadır; küresel ticaret için bu süre ortalama 6 gün daha fazladır

    • Asya'dan Avrupa'ya ulaşım yaklaşık 8 gün daha uzun sürmektedir

    • Avrupa'dan Asya'ya veya ABD'ye ulaşım ise yaklaşık 6 gün daha uzun sürmektedir

Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, deniz yolu taşımacılığı şirketlerinin bu durumdan büyük bir kazanç sağlaması söz konusu mu? Pek de değil...

  • %50’den fazla artan gemi kiralama oranıyla birlikte, deniz yolu taşımacılığı şirketlerine ait filoların neredeyse yarısı kiralanmış gemilerden oluşuyor

  • Buna bir de denizdeki seyir sürelerinde artış ekleniyor

  • Bu çerçevede deniz yolu taşımacılığı şirketlerinin kârı neredeyse aynı kalıyor

Gemi sefer iptalleri neden yapılıyor?

Gemi sefer iptali, deniz yolu taşımacılığı şirketleri için kârlı olmak bir yana, aslında hiç istenmeyen bir durumdur. Ancak büyük gecikmeler ve öngörülemezlik içeren plan dışı bir durum da değildir.

Bu nedenle deniz yolu taşımacılığı şirketleri, programlarına sadık kalmak için sefer iptali yapmakta veya sadece bazı limanları rotadan çıkarmaktalar

Tahminlerimiz, önümüzdeki haftalarda sefer iptallerinin artacağı yönünde.

Asya için fiyatlar

Genel olarak ticaret pazarından gelen büyük talepler, hem konteynerlerde hem de kargo gemilerinde yer bulunmaması, daha uzun sefer süreleri ve daha yüksek gemi kiralama ve hat operasyon iptal maliyetleri birleştiğinde karşımıza, mal ithaline ilişkin tüm zamanların en yüksek maliyetleri çıkmaktadır.

Fiyatların artacağını ve 3. çeyrek boyunca yüksek seviyelerde seyredeceğini öngörüyoruz.  

COVID-19, Koronavirüs

Limanların hâlâ bölgede görülen Korona virüs salgınlarıyla mücadeleye devam ettiğini, tam olarak kapanmaya ya da daha düşük kapasiteli çalışmaya zorlandığını görüyoruz. Son zamanlarda, Yantian limanında yaşanan kapanma 2 ila 4 günlük gecikmelere neden oluyor. 

Diğer taşıma alternatifleri: 

Hem demir yolu taşımacılığı hem de hava taşımacılığı mallarınızı taşımanız için iyi çözümler olabilir; ancak bu yollar şu sıralar fazlasıyla revaçta.

Demir yolu taşımacılığında alakasyon problemleri yaşanmakta ancak ön rezervasyon alarak yer problemlerinin üstesinden gelebilmekteyiz.