Kategoriye göre filtrele
Kısaltma Tam tanım Açıklama
3PL 3. Parti Lojistik İşletmelerin depolama ,dağıtım vb. lojistik faaliyetlerinde dış kaynak (outsourcing) kullanmak suretiyle gerçekleştirdikleri faaliyetlerdir.
4PL 4.Parti Lojistik İşletmelerin lojistik organizasyon ve lojistik yönetimlerinde dış kaynak (outsourcing) kullanmak suretiyle gerçekleştirdikleri faaliyetlerdir. 4PL servis sağlayıcıları genellikle tedarik zincirinin tamamını üretici ya da servis sağlayıcının yerine yönetirler.
ADR Tehlikeli Madde-Karayolu Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması
AGS Aden Gulf Surcharge Aden Körfezi geçişi risk ek ücreti
AGV Otomatik Kılavuzlu Araç Şoförsüz farklı üretim ve depo istasyonları arasında hareket etmek üzere programlanmış araba, palet veya tepsi gibi otomatik araçlar kullanan robot / aracı kullanan bir malzeme. Bu sistemler, işi tamamlamak için gereken çalışan sayısını sınırlayarak verimliliği artırmak, ürünlere verilen zararı azaltmak ve genel masrafları azaltmak için kullanılır.
AS-RS otomatik depolama ve alma sistemleri tanımlanmış depolama yerlerinden yükleri otomatik olarak yerleştirmek ve almak için çeşitli bilgisayar kontrollü sistemlerden oluşur
ATA Actual Time of Arrival Gerçekleşen varış zamanı
ATA-Carnet Ata Karnesi Eşyanın geçici ihracı ve ithalini sağlayan belge
ATD Actual Time of Departure Eşyanın geçici ihracı ve ithalini sağlayan belge
AWB Air WayBill Havayolu Konşimentosu
B-L Bill of Lading Denziyolu Konşimentosu
B100 Bio Dizel "B100, Biyodizel standardına (NS-EN14214) göre biyolojik bazlı bir yakıttır. B100, %100 kolza tohumu metil esterinden (RME) oluşur."
B2B Business to Business Şirketler arası ticaret
B2C Business to Consumer Nihai tüketiciye yönelik ticaret
BAF Bunker Adjustement Factor Petrol fiyatlarındaki dalgalanmaya karşı armatörlerin talep ettiği navluna ek ücretler
Barcode Barcode Barkod Numarası
Break-bulk ayrı ayrı yüklenmesi gereken ürünlerdir, intermodal konteynerlerde veya yağda veya tahılda olduğu gibi dökme halde değildir Bu tür kargo taşıyan gemilere genel kargo gemileri denir
CAF Currency Adjustment Factor Döviz kurlarındaki dalgalanmaya karşı armatörlerin talep ettiği navluna ek ücretler
Cbm Metreküp Her kenarı 1 m olan küpün oluşturduğu alan - m3
Certificate of Origin Certificate of Origin Menşe Şahadetnamesi
CFR Cost and Freight Navlun göndericiye, sigorta alıcıya ait
Chargeable weight Freight measurement Ücretlendirilebilir Ağırlık, kaplanan yere göre ağırlık bazında navlun hesaplanması
Chassis Chassis/Semi hanger Sal kasa, konteyner taşımaları için
CIF Cost, Insurance and Freight Navlun ve sigorta göndericiye ait
CIP Carrige and Insurance Paid to Navlunu, sigortası ödenmiş ve ihracat çıkış gümrük işlemleri yapılarak taşıyıcıya teslim
CMR International shipping letter International freight for road document which is legally binding
Co2 Karbondioksit Karbondioksit renksiz bir gazdır ve küresel ısınmaya bağlı en önemli gazlardan biridir.
Co2e Karbondioksit Eşdeğeri "CO2e temel olarak tüm sera gazlarının küresel ısınma potansiyelini tanımlar. Başka bir deyişle, farklı sera gazlarının etkisi, aynı miktarda ısınmaya neden olacak CO2 miktarı cinsinden ifade edilir. Basitçe söylemek gerekirse, CO2e tüm sera gazlarını tek bir yerde toplar. "
COD Cash on Delivery Payment by cash, also called collect on delivery, no invoice possible
COD Change of Destination Change of agreed delivery address
Consignee Consignee Alıcı
Consignor Sender/shipper The sender/shipper of the goods is where the goods is sent/shipped from
Control Tower Kontrol Kulesi İşletmeler için tedarik zinciri ve ürün akışını sorunsuz bir şekilde yöneten ve daha da geliştiren uzman gruplardır.
Conversion key Ölçü birimleri tablosu Ölçü birimleri arasında dönüşüm için baz alınan tablo
CPT Carrige Paid To Navlunu ödenmiş olarak taşıyıcıya teslim
Cross docking Çapraz Sevkiyat Tedarikçilerden gelen malların, depo içinde yerleştirilmeden, belli bir süre içinde sevk noktalarına gönderilmesi işlemi
DAP Delivered at Place Vergi ve harçlar hariç alıcıya teslim
DAT Delivered at Terminal Alıcının terminaline teslim
DDP Delivered Duty Paid Vergileri ödenmiş olarak alıcıya teslim
Deep sea Derin deniz geçişi Kıtalararası denizyolu taşımacılığı
Demurrage Demoraj İzin verilen ücretsiz süreden fazla süre ekipmanın tutulmasında oluşan kira tarifesi
Detention Gecikme ücreti Konteyner kira ücreti
DGR Dangerous goods regulations Tehlikeli madde kuralları - havayolu taşımacılığı
Dry bulk cargo Kuru dökme yük Kuru dökme yük, ambalajlanmamış, kum-hububat vb.
Dökme büyük miktarlarda paketlenmeden taşınan emtia karmasıdır Petrol / ham petrol, tahıl, kömür veya çakıl gibi nispeten küçük katı kütleler olarak, sıvı veya tanecikli, tanecikli formda olan materyali ifade eder.
EAN European Article Numbering Avrupa barkod kodu
EcoVadis EkoVadiler EcoVadis, şirketlerin bütünsel sürdürülebilirlik derecelendirme hizmeti vermektedir. EcoVadis Derecelendirmesi, Çevresel, İşgücü ve İnsan Hakları, Etik ve Sürdürülebilir Satın Alma etkileri dahil olmak üzere çok çeşitli finansal olmayan yönetim sistemlerini kapsamaktadır. Her şirket, şirketlerinin büyüklüğü, konumu ve endüstrisi ile ilgili olarak maddi konularda derecelendirilir.
EDI Electronic Data Interchange Uygulamalar arasında elektronik veri paylaşımı
eMethanol eMethanol E-metanol, yeşil hidrojen ve endüstriyel kaynaklardan yakalanan karbondioksitin birleştirilmesiyle üretilir. Yandıkça hala bazı sera gazlarını serbest bırakır, ancak geleneksel deniz yakıtından daha az karbondioksit, azot oksit, kükürt oksit ve partikül madde yayar.
Emission Calculations Emisyon Hesaplamaları "Emisyon hesaplamaları, bir birey tarafından işlenen sera gazı (GHG) ve karbondioksit emisyonlarının doğrudan ve dolaylı çıktısını hesaplar, organizasyon, ürün veya olay. Aşırı enerji kullanımının veya işletme maliyetinin düşmesine neden olan diğer verimsizliklerin tanınmasına yardımcı olur, ve çevreyi korumak."
ERP Enterprise resource planning Kurumsal Kaynak Planlaması - Genellikle gerçek zamanlı olarak, yazılım ve teknolojinin aracılık ettiği ana iş süreçlerinin entegre yönetimidir
ETA Estimated Time of Arrival Tahmini varış tarihi
ETD Estimated Time of Departure Tahmini çıkış tarihi
EUR-1 certificate EUR-1 certificate EUR-1 Avrupa Serbest Dolaşım Sertifikası
EXW Ex Works Bir satıcının bir ürünü belirtilen bir yerde hazır bulundurduğunu ve ürünün alıcının nakliye masraflarını karşılaması gerektiğini tanımlayan uluslararası bir ticari terimdir
FAS Free Alongside Ship Gemi doğrultusunda teslim
FCA Free Carrier Belirtili yerde teslim, alıcının nakliyecisi vb.
FCL Full Container Load Komple konteyner yüklemesi
Feeder Aktarma limanı gemisi Aktarma limanları arasında çalışan gemiler
FEU -/FFU Forty Equivalent Unit/ Forty Foot Unit 40 Fit Konteyner Eşdeğer Birimi
FOB Free On Board Gemi güvertesine teslim, navlunu alıcı öder
FSC Fuel SurCharge Yakıt fiyatları artışı durumunda armatörlerin talep ettiği navluna ek ücretler
FTL Full Truck Load Truck fully loaded with goods
GHG Calculations Sera Gazı Hesaplamaları "Karbon ayak izi sadece sera gazı emisyonlarının CO2 eşdeğerinin hesaplandığı bir CO2 ölçüsüdür. CO2 gazı, CO2 eşdeğerinin bir parçasıdır. Sera gazı, dünyanın küresel ısınmasından sorumlu olan CO2 dışındaki gazları göstermektedir. "
GSP Certificate General System of Preference Certificate Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamında tercihli menşe; Form A
HAWB House Air WayBill Havayolu Ara Konşimentosu
HAZMAT Hazardous Material Tehlikeli madde - havayolu taşımacılığı
HBL House Bill of Lading Denziyolu Ara Konşimentosu
IATA International Air Transport Association Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği
IOD Information on delivery Information on delivery
LCL Less than Container Load Parsiyel konteyner yüklemesi
Lm Loading meter Lademetre - Yükleme mertresi, malların araçta kapladığı beher metre
Lo-Lo Lift on/Lift off Vinç ile yükleme / boşaltma
MAWB Master Air WayBill Havayolu Ana Konşimentosu
MBL Master Bill of Lading Denizyolu Ana Konşimentosu
Missing IOD Missing IOD Missing IOD, no information on delivery of the goods
NMHC Metan Dışı Hidrokarbonlar NMHC, metan hariç tüm hidrokarbon hava kirleticilerinin toplamı anlamına gelir.
Notify party İhbar adresi İhbar Adresi, varışta bilgi verilmesi gereken
NOx Nitrik Oksit "NOx, azot içeren gazların, özellikle azot oksitler NO, NO2 ve N2O3'ün bir karışımıdır. NOx hava kirliliğine katkıda bulunur ve fotokimyasal dumanın önemli bir bileşenidir. "
NVOCC Non Vessel Operating Common Carrier Gemi sahibi olmayan genel taşıyıcı, konşimento düzenleyebilir
PDA Scanner Handheld scanner for reading the barcode on the labels
POD (road freight) Teslimat teyidi Alıcının imzasını taşıyan ve malın teslimini ispatlayan belge-karayolu için
POD (sea freight) Port Of Discharge Tahliye limanı
POL Port Of Loading Yükleme limanı
Project Cargo Proje Tasıması Büyük, ağır, yüksek değerli veya kritik (amaçladıkları projeye göre) ekipman parçalarının ulusal veya uluslararası taşımacılığını geniş bir şekilde tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Genelde Ağır Kargı Taşımacılığı olarak da adlandırılır
Reefer Soğutma tertibatlı konteyner Soğutma tertibatlı konteyner
Ro-Ro Ro-ro gemisi Tekerlekli araç taşımacılığında kullanılan Ro-ro gemisi
SBTi Bilim Tabanlı Hedef girişimi Bilim Temelli Hedef Girişimi, iddialı kurumsal iklim eylemlerini yönlendirmek için bir girişimdir.
SCM Tedarik Zincir Yönetimi Mal ve hizmet akışının yönetimi [2], hammaddelerin, süreç içi çalışma envanterinin ve mamul malların menşe noktasından tüketim noktasına taşınmasını ve depolanmasını içerir. Birbirine bağlı, birbiriyle bağlantılı ağlar, kanallar ve düğüm işletmeleri, bir tedarik zincirinde son müşterilerin ihtiyaç duydukları ürün ve hizmetlerin sunumunda bir araya gelir
SECA Kükürt Emisyonu Kontrol Alanı Deniz yolu gönderileri için Emisyon Kontrol Alanları. Bazı coğrafi bölgler için deniz yolu gönderilerinde belirli emisyon sınırlamları vardır. Bu bölgelerdeki deniz yolu nakliyesi gerçekleştiren şirketlerinin, geleneksel yakıttan daha düşük kükürt emisyonları üreten yakıt kullanmaları gerekmektedir. Bu yakıtın bedeli navlun alıcısına SECA olarak ilave ücretlendirilir.
Shipper Gönderici Gönderici
Short sea Kısa mesafe denizyolu Kısa Mesafeli Deniz Taşımacılığı
SLA Service Level Agreement Service Level Agreement regarding delivery times
SOx Sera gazı emisyonları Sera etkisine katkıda bulunan çeşitli gazlardan herhangi birinin, esp karbondioksitin dünya atmosferine emisyonu.
SSC Security SurCharge Güvenlik risklerine karşı armatörlerin talep ettiği navluna ek ücretler
Stevedore Yükleme/boşaltma işçisi/firması Yükleme/boşaltma (tahmil/tahliye) işçisi/firması
Stripping Stripping of container Konteynerin tahliyesi
Stuffing Stuffing of container Konteynerin yüklenmesi
Sustainability rating Sürdürülebilirlik derecelendirmesi  Sürdürülebilirlik derecelendirmesi, bir şirketin çevresel ve sosyal sorumluluk açısından ne kadar iyi performans gösterdiğinin bir ölçüsüdür.
TEU Twenty foot Equivalent Unit 20 Fit Konteyner Eşdeğer Birimi
THC Terminal Handling Charge Limandaki istifleme ve elleçleme ücretleri
TMS-TA Nakliye Yönetim Sistemi Nakliye operasyonları ile ilgili tedarik zinciri yönetiminin bir alt kümesidir ve kurumsal kaynak planlama (ERP) sisteminin bir parçası olabilir
Tonnkilometer Tonnkilometer Godsvekt fraktet i distanse. 10 tonn last fraktet 2km er lik 20 tonnkilometer
Transit harbour Transit harbour Transit liman
ULD Unit Load Device Birim Yükleme Cihazı
VAL Valuable Cargo Değerli kargo, kilogram başı mal bedeli 1000 USD ve üstü gönderiler
W-M Weight/Measurement Ağırlık/Ölçüler
Wet bulk cargo Dökme yük-akışkan Akışkan, ambalajsız dökme yüklemeler, petrol vb.
WMS Depo yönetim sistemi Deponun işlevliğini ve iç dağıtım merkez sistemini optimize edilmesi için geliştirlilen bir yazılım uygulamasıdır
Zero Emissions Sıfır Emisyon Sera gazı emisyonu olmadığı anlamına gelir.