logo
No  |  En   Country
iconmenu
iconmenu
logo

Lojistik Terimleri

Arama
Kategori filtresi:
veitransport
sjotransport
flyfrakt
Kısaltma
Adı
Tanımı

POD (road freight)

Teslimat teyidi
Alıcının imzasını taşıyan ve malın teslimini ispatlayan belge-karayolu için
veitransport

3PL

3. Parti Lojistik
İşletmelerin depolama ,dağıtım vb. lojistik faaliyetlerinde dış kaynak (outsourcing) kullanmak suretiyle gerçekleştirdikleri faaliyetlerdir.
 
veitransport
sjotransport
flyfrakt

4PL

4.Parti Lojistik
İşletmelerin lojistik organizasyon  ve lojistik yönetimlerinde dış kaynak (outsourcing) kullanmak suretiyle gerçekleştirdikleri faaliyetlerdir. 4PL servis sağlayıcıları genellikle tedarik zincirinin tamamını üretici ya da servis sağlayıcının yerine yönetirler.
 
veitransport
sjotransport
flyfrakt

ADR

Tehlikeli Madde-Karayolu
Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması 
veitransport

AGS

Aden Gulf Surcharge
Aden Körfezi geçişi risk ek ücreti
sjotransport

AGV

Otomatik Kılavuzlu Araç
Şoförsüz farklı üretim ve depo istasyonları arasında hareket etmek üzere programlanmış araba, palet veya tepsi gibi otomatik araçlar kullanan robot / aracı kullanan bir malzeme. Bu sistemler, işi tamamlamak için gereken çalışan sayısını sınırlayarak verimliliği artırmak, ürünlere verilen zararı azaltmak ve genel masrafları azaltmak için kullanılır.
veitransport

AS/RS

otomatik depolama ve alma sistemleri
tanımlanmış depolama yerlerinden yükleri otomatik olarak yerleştirmek ve almak için çeşitli bilgisayar kontrollü sistemlerden oluşur
veitransport

ATA

Actual time of arrival
Gerçekleşen varış zamanı
veitransport
sjotransport
flyfrakt

ATA-Carnet

Ata Karnesi
Eşyanın geçici ihracı ve ithalini sağlayan belge
 
veitransport
sjotransport
flyfrakt

ATD

Actual time of departure
Gerçekleşen çıkış zamanı
veitransport
sjotransport
flyfrakt

AWB

Air Waybill
Havayolu Konşimentosu
flyfrakt

B/L

Bill of Lading
Denziyolu Konşimentosu
sjotransport

B2B

Business to business
Şirketler arası ticaret
veitransport
sjotransport
flyfrakt

B2C

Business to consumer
Nihai tüketiciye yönelik ticaret
veitransport
sjotransport
flyfrakt

BAF

Bunker adjustement factor
Petrol fiyatlarındaki dalgalanmaya karşı armatörlerin talep ettiği navluna ek ücretler
veitransport
sjotransport

Barcode

Barkod
Barkod Numarası
veitransport
sjotransport
flyfrakt

Break bulk

ayrı ayrı yüklenmesi gereken ürünlerdir, intermodal konteynerlerde veya yağda veya tahılda olduğu gibi dökme halde değildir
Bu tür kargo taşıyan gemilere genel kargo gemileri denir
sjotransport

Dökme

büyük miktarlarda paketlenmeden taşınan emtia karmasıdır
Petrol / ham petrol, tahıl, kömür veya çakıl gibi nispeten küçük katı kütleler olarak, sıvı veya tanecikli, tanecikli formda olan materyali ifade eder.
veitransport
sjotransport
flyfrakt

CAF

Currency adjustment factor
Döviz kurlarındaki dalgalanmaya karşı armatörlerin talep ettiği navluna ek ücretler
veitransport
sjotransport
flyfrakt

Cbm

Metreküp
Her kenarı 1 m olan küpün oluşturduğu alan - m3
veitransport
sjotransport
flyfrakt

Certificate of Origin

Certificate of Origin of the goods
Menşe Şahadetnamesi
veitransport
sjotransport
flyfrakt

CFR

Cost and freight
Navlun göndericiye, sigorta alıcıya ait
veitransport
sjotransport
flyfrakt

Freight measurement

Chargeable weight
Ücretlendirilebilir Ağırlık, kaplanan yere göre ağırlık bazında navlun hesaplanması
veitransport

Chassis

Chassis
Sal kasa, konteyner taşımaları için
veitransport
sjotransport

CIF

Cost, insurance and freigt
Navlun ve sigorta göndericiye ait
veitransport
sjotransport
flyfrakt

CIP

Carrige and Insurance Paid to
Navlunu, sigortası ödenmiş ve ihracat çıkış gümrük işlemleri yapılarak taşıyıcıya teslim
veitransport
sjotransport
flyfrakt

Consignee

Consignee
Alıcı
sjotransport
flyfrakt

Control Tower

Kontrol Kulesi
İşletmeler için tedarik zinciri ve ürün akışını sorunsuz bir şekilde yöneten ve daha da geliştiren uzman  gruplardır.
veitransport
sjotransport
flyfrakt

Conversion key

Ölçü birimleri tablosu
Ölçü birimleri arasında dönüşüm için baz alınan tablo
veitransport
sjotransport
flyfrakt

CPT

Carrige Paid to
Navlunu ödenmiş olarak taşıyıcıya teslim
veitransport
sjotransport
flyfrakt

Cross docking

Çapraz Sevkiyat
Tedarikçilerden gelen malların, depo içinde yerleştirilmeden, belli bir süre içinde sevk noktalarına gönderilmesi işlemi
veitransport

DAP

Delivered at Place
Vergi ve harçlar hariç alıcıya teslim
veitransport
sjotransport
flyfrakt

DAT

Delivered at Terminal
Alıcının terminaline teslim
veitransport
sjotransport
flyfrakt

DDP

Delivered Duty Paid
Vergileri ödenmiş olarak alıcıya teslim
veitransport
sjotransport
flyfrakt

Deep sea

Derin deniz geçişi
Kıtalararası denizyolu taşımacılığı
sjotransport

Demurrage

Demoraj
İzin verilen ücretsiz süreden fazla süre ekipmanın tutulmasında oluşan kira tarifesi
sjotransport

Detention

Gecikme ücreti
Konteyner kira ücreti
sjotransport

DGR

Dangerous goods regulations
Tehlikeli madde kuralları - havayolu taşımacılığı
veitransport
sjotransport
flyfrakt

Dry bulk cargo

Kuru dökme yük
Kuru dökme yük, ambalajlanmamış, kum-hububat vb.
sjotransport

EAN

European Article Numbering
Avrupa barkod kodu
veitransport
sjotransport
flyfrakt

EDI

Electronic Data Interchange
Uygulamalar arasında elektronik veri paylaşımı
veitransport
sjotransport
flyfrakt

ERP

Enterprise resource planning
Kurumsal Kaynak Planlaması - Genellikle gerçek zamanlı olarak, yazılım ve teknolojinin aracılık ettiği ana iş süreçlerinin entegre yönetimidir
veitransport
sjotransport
flyfrakt

ETA

Estimted time of arrival
Tahmini varış tarihi
veitransport
sjotransport
flyfrakt

ETD

Estimated time of departure
Tahmini çıkış tarihi
veitransport
sjotransport
flyfrakt

EUR-1 certificate

EUR-1 sertifikası
EUR-1  Avrupa Serbest Dolaşım Sertifikası
veitransport
sjotransport
flyfrakt

EXW

Ex Works
Bir satıcının bir ürünü belirtilen bir yerde hazır bulundurduğunu ve ürünün alıcının nakliye masraflarını karşılaması gerektiğini tanımlayan uluslararası bir ticari terimdir
veitransport
sjotransport
flyfrakt

FAS

Free alongside ship
Gemi doğrultusunda teslim
veitransport
sjotransport

FCA

Free carrier
Belirtili yerde teslim, alıcının nakliyecisi vb.
veitransport
sjotransport
flyfrakt

FCL

Full container load
Komple konteyner yüklemesi
sjotransport

Feeder

Aktarma limanı gemisi
Aktarma limanları arasında çalışan gemiler
sjotransport

FEU/FFU

Forty foot Equivalent Unit
40 Fit Konteyner Eşdeğer Birimi
sjotransport

FOB

Free on board
Gemi güvertesine teslim, navlunu alıcı öder
veitransport
sjotransport

FSC

Fuel Surcharge
Yakıt fiyatları artışı durumunda armatörlerin talep ettiği navluna ek ücretler
veitransport
sjotransport
flyfrakt

GSP Certificate

GSP Sertifikası
Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamında tercihli menşe; Form A 
veitransport
sjotransport
flyfrakt

HAWB

House Air Waybill
Havayolu Ara Konşimentosu
flyfrakt

HAZMAT

Hazardous material
Tehlikeli madde - havayolu taşımacılığı
veitransport
sjotransport
flyfrakt

HBL

House bill of Lading
Denziyolu Ara Konşimentosu
sjotransport

IATA

International Air Transport Association
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği
flyfrakt

LCL

Less than container load
Parsiyel konteyner yüklemesi
sjotransport

Lm

Loading metre
Lademetre - Yükleme mertresi, malların araçta kapladığı beher metre 
veitransport

Lo/Lo

Lift on/lift off.
Vinç ile yükleme / boşaltma
sjotransport

MAWB

Master Air Waybill
Havayolu Ana Konşimentosu
flyfrakt

MBL

Master bill of Lading
Denizyolu Ana Konşimentosu
sjotransport

Notify party

İhbar adresi
İhbar Adresi, varışta bilgi verilmesi gereken
sjotransport
flyfrakt

NVOCC

Non Vessel Operating Common Carrier
Gemi sahibi olmayan genel taşıyıcı, konşimento düzenleyebilir
sjotransport

POD (sea freight)

Port of discharge
Tahliye limanı
sjotransport

POL

Port of loading
Yükleme limanı
sjotransport

Project Cargo

Proje Tasıması
Büyük, ağır, yüksek değerli veya kritik (amaçladıkları projeye göre) ekipman parçalarının ulusal veya uluslararası taşımacılığını geniş bir şekilde tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Genelde Ağır Kargı Taşımacılığı olarak da adlandırılır
sjotransport

Reefer

Soğutma tertibatlı konteyner
Soğutma tertibatlı konteyner
sjotransport

Ro/Ro

Ro-ro gemisi
Tekerlekli araç taşımacılığında kullanılan Ro-ro gemisi
sjotransport

SCM

Tedarik Zincir Yönetimi
Mal ve hizmet akışının yönetimi [2], hammaddelerin, süreç içi çalışma envanterinin ve mamul malların menşe noktasından tüketim noktasına taşınmasını ve depolanmasını içerir. Birbirine bağlı, birbiriyle bağlantılı ağlar, kanallar ve düğüm işletmeleri, bir tedarik zincirinde son müşterilerin ihtiyaç duydukları ürün ve hizmetlerin sunumunda bir araya gelir
veitransport
sjotransport
flyfrakt

SECA

Kükürt Emisyonu Kontrol Alanı
Deniz yolu gönderileri için Emisyon Kontrol Alanları. Bazı coğrafi bölgler için deniz yolu gönderilerinde belirli emisyon sınırlamları vardır. Bu bölgelerdeki deniz yolu nakliyesi gerçekleştiren şirketlerinin, geleneksel yakıttan daha düşük kükürt emisyonları üreten yakıt kullanmaları gerekmektedir. Bu yakıtın bedeli navlun alıcısına SECA olarak ilave ücretlendirilir.
sjotransport

Shipper

Gönderici
Gönderici
sjotransport
flyfrakt

Short sea

Kısa mesafe denizyolu
Kısa Mesafeli Deniz Taşımacılığı
sjotransport

SSC

Security Surcharge
Güvenlik risklerine karşı armatörlerin talep ettiği navluna ek ücretler
veitransport
sjotransport
flyfrakt

Stevedore

Yükleme/boşaltma işçisi/firması
Yükleme/boşaltma (tahmil/tahliye) işçisi/firması
veitransport
sjotransport

Stripping

Stripping of container
Konteynerin tahliyesi
sjotransport

Stuffing

Stuffing of container
Konteynerin yüklenmesi
sjotransport

TEU

Twenty foot Equivalent Unit
20 Fit Konteyner Eşdeğer Birimi
sjotransport

THC

Terminal Handling Charge
Limandaki istifleme ve elleçleme ücretleri
veitransport
sjotransport
flyfrakt

TMS/TA

Nakliye Yönetim Sistemi
Nakliye operasyonları ile ilgili tedarik zinciri yönetiminin bir alt kümesidir ve kurumsal kaynak planlama (ERP) sisteminin bir parçası olabilir
veitransport
sjotransport
flyfrakt

Transit harbour

Transit harbour
Transit liman
sjotransport

ULD

Unit Load Device
Birim Yükleme Cihazı
flyfrakt

VAL

Valuable Cargo
Değerli kargo, kilogram başı mal bedeli 1000 USD ve üstü gönderiler
veitransport
sjotransport
flyfrakt

W/M

Weight/Measurement
Ağırlık/Ölçüler
veitransport
sjotransport
flyfrakt

Wet bulk cargo

Dökme yük-akışkan
Akışkan, ambalajsız dökme yüklemeler, petrol vb.
sjotransport

WMS

Depo yönetim sistemi
Deponun işlevliğini ve iç dağıtım merkez sistemini optimize edilmesi için geliştirlilen bir yazılım uygulamasıdır
veitransport
sjotransport
flyfrakt