No  |  En   Country

Lojistik Terimleri

Arama
Kategori filtresi:
Kısaltma
Adı
Tanımı

POD (road freight)

Teslimat teyidi
Alıcının imzasını taşıyan ve malın teslimini ispatlayan belge-karayolu için

3PL

3. Parti Lojistik
İşletmelerin depolama ,dağıtım vb. lojistik faaliyetlerinde dış kaynak (outsourcing) kullanmak suretiyle gerçekleştirdikleri faaliyetlerdir.
 

4PL

4.Parti Lojistik
İşletmelerin lojistik organizasyon  ve lojistik yönetimlerinde dış kaynak (outsourcing) kullanmak suretiyle gerçekleştirdikleri faaliyetlerdir. 4PL servis sağlayıcıları genellikle tedarik zincirinin tamamını üretici ya da servis sağlayıcının yerine yönetirler.
 

ADR

Tehlikeli Madde-Karayolu
Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması 

AGS

Aden Gulf Surcharge
Aden Körfezi geçişi risk ek ücreti

ATA

Actual time of arrival
Gerçekleşen varış zamanı

ATA-Carnet

Ata Karnesi
Eşyanın geçici ihracı ve ithalini sağlayan belge
 

ATD

Actual time of departure
Gerçekleşen çıkış zamanı

AWB

Air Waybill
Havayolu Konşimentosu

B/L

Bill of Lading
Denziyolu Konşimentosu

B2B

Business to business
Şirketler arası ticaret

B2C

Business to consumer
Nihai tüketiciye yönelik ticaret

BAF

Bunker adjustement factor
Petrol fiyatlarındaki dalgalanmaya karşı armatörlerin talep ettiği navluna ek ücretler

Barcode

Barkod
Barkod Numarası

CAF

Currency adjustment factor
Döviz kurlarındaki dalgalanmaya karşı armatörlerin talep ettiği navluna ek ücretler

Cbm

Metreküp
Her kenarı 1 m olan küpün oluşturduğu alan - m3

Certificate of Origin

Certificate of Origin of the goods
Menşe Şahadetnamesi

CFR

Cost and freight
Navlun göndericiye, sigorta alıcıya ait

Freight measurement

Chargeable weight
Ücretlendirilebilir Ağırlık, kaplanan yere göre ağırlık bazında navlun hesaplanması

Chassis

Chassis
Sal kasa, konteyner taşımaları için

CIF

Cost, insurance and freigt
Navlun ve sigorta göndericiye ait

CIP

Carrige and Insurance Paid to
Navlunu, sigortası ödenmiş ve ihracat çıkış gümrük işlemleri yapılarak taşıyıcıya teslim

Consignee

Consignee
Alıcı

Control Tower

Kontrol Kulesi
İşletmeler için tedarik zinciri ve ürün akışını sorunsuz bir şekilde yöneten ve daha da geliştiren uzman  gruplardır.

Conversion key

Ölçü birimleri tablosu
Ölçü birimleri arasında dönüşüm için baz alınan tablo

CPT

Carrige Paid to
Navlunu ödenmiş olarak taşıyıcıya teslim

DAP

Delivered at Place
Vergi ve harçlar hariç alıcıya teslim

DAT

Delivered at Terminal
Alıcının terminaline teslim

DDP

Delivered Duty Paid
Vergileri ödenmiş olarak alıcıya teslim

Deep sea

Derin deniz geçişi
Kıtalararası denizyolu taşımacılığı

Demurrage

Demoraj
İzin verilen ücretsiz süreden fazla süre ekipmanın tutulmasında oluşan kira tarifesi

Detention

Gecikme ücreti
Konteyner kira ücreti

DGR

Dangerous goods regulations
Tehlikeli madde kuralları - havayolu taşımacılığı

Dry bulk cargo

Kuru dökme yük
Kuru dökme yük, ambalajlanmamış, kum-hububat vb.

EAN

European Article Numbering
Avrupa barkod kodu

EDI

Electronic Data Interchange
Uygulamalar arasında elektronik veri paylaşımı

ETA

Estimted time of arrival
Tahmini varış tarihi

ETD

Estimated time of departure
Tahmini çıkış tarihi

EUR-1 certificate

EUR-1 sertifikası
EUR-1  Avrupa Serbest Dolaşım Sertifikası

EXW

Ex works
İşletmede (fabrika,depo vb.) teslim

FAS

Free alongside ship
Gemi doğrultusunda teslim

FCA

Free carrier
Belirtili yerde teslim, alıcının nakliyecisi vb.

FCL

Full container load
Komple konteyner yüklemesi

Feeder

Aktarma limanı gemisi
Aktarma limanları arasında çalışan gemiler

FEU/FFU

Forty foot Equivalent Unit
40 Fit Konteyner Eşdeğer Birimi

FOB

Free on board
Gemi güvertesine teslim, navlunu alıcı öder

FSC

Fuel Surcharge
Yakıt fiyatları artışı durumunda armatörlerin talep ettiği navluna ek ücretler

GSP Certificate

GSP Sertifikası
Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamında tercihli menşe; Form A 

HAWB

House Air Waybill
Havayolu Ara Konşimentosu

HAZMAT

Hazardous material
Tehlikeli madde - havayolu taşımacılığı

HBL

House bill of Lading
Denziyolu Ara Konşimentosu

IATA

International Air Transport Association
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği

LCL

Less than container load
Parsiyel konteyner yüklemesi

Lm

Loading metre
Lademetre - Yükleme mertresi, malların araçta kapladığı beher metre 

Lo/Lo

Lift on/lift off.
Vinç ile yükleme / boşaltma

MAWB

Master Air Waybill
Havayolu Ana Konşimentosu

MBL

Master bill of Lading
Denizyolu Ana Konşimentosu

Notify party

İhbar adresi
İhbar Adresi, varışta bilgi verilmesi gereken

NVOCC

Non Vessel Operating Common Carrier
Gemi sahibi olmayan genel taşıyıcı, konşimento düzenleyebilir

POD (sea freight)

Port of discharge
Tahliye limanı

POL

Port of loading
Yükleme limanı

Reefer

Soğutma tertibatlı konteyner
Soğutma tertibatlı konteyner

Ro/Ro

Ro-ro gemisi
Tekerlekli araç taşımacılığında kullanılan Ro-ro gemisi

SECA

Kükürt Emisyonu Kontrol Alanı
Deniz yolu gönderileri için Emisyon Kontrol Alanları. Bazı coğrafi bölgler için deniz yolu gönderilerinde belirli emisyon sınırlamları vardır. Bu bölgelerdeki deniz yolu nakliyesi gerçekleştiren şirketlerinin, geleneksel yakıttan daha düşük kükürt emisyonları üreten yakıt kullanmaları gerekmektedir. Bu yakıtın bedeli navlun alıcısına SECA olarak ilave ücretlendirilir.

Shipper

Gönderici
Gönderici

Short sea

Kısa mesafe denizyolu
Kısa Mesafeli Deniz Taşımacılığı

SSC

Security Surcharge
Güvenlik risklerine karşı armatörlerin talep ettiği navluna ek ücretler

Stevedore

Yükleme/boşaltma işçisi/firması
Yükleme/boşaltma (tahmil/tahliye) işçisi/firması

Stripping

Stripping of container
Konteynerin tahliyesi

Stuffing

Stuffing of container
Konteynerin yüklenmesi

TEU

Twenty foot Equivalent Unit
20 Fit Konteyner Eşdeğer Birimi

THC

Terminal Handling Charge
Limandaki istifleme ve elleçleme ücretleri

Transit harbour

Transit harbour
Transit liman

ULD

Unit Load Device
Birim Yükleme Cihazı

VAL

Valuable Cargo
Değerli kargo, kilogram başı mal bedeli 1000 USD ve üstü gönderiler

W/M

Weight/Measurement
Ağırlık/Ölçüler

Wet bulk cargo

Dökme yük-akışkan
Akışkan, ambalajsız dökme yüklemeler, petrol vb.

Sosyal medya:

Sosyal medya:

Collicare Lojistik
Ziya Gökalp Mahhalesi, Süleyman Demirel Bulvarı Mall Of İstanbul, Ofis Blok 7E,,
34490 Istanbul
VAT/Org.:
Haber bültenimize üye olun. 
/