Hizmetlerimizde Kullandığımız Kamyon Ve Tırların Maksimum Aks Ağırlığı

Teslim şekilleri veya terimler hakkkında sorularınız mı var?
 

"ColliCare", Türkiye'de geçerli araç aks yükleme limitlerini kendine rehber edinir

Tek dingiller, tahriksiz akslar - 10,0 t.


Römork ve yarı römorklarda aks grubu azami ağırlıkları

Dingiller arası mesafe 1 m ‘den az ise  (d < 1 m.)  ............................... : 11 ton
Dingiller arası mesafe 1 m. ile 1.3 m. arası ise (1m. ≤ d < 1.3m.)...... : 16 ton
Dingiller arası mesafe 1.3m. ile 1.8m. arası ise  (1.3m. ≤ d < 1.8m.) : 18 ton
Dingiller arası mesafe 1.8 m ‘den büyük ise (1.8 m. ≤ d )  ................. : 20 ton 


Üç dingilli aks grubu azami ağırlıkları

Dingiller arası mesafe  1 m. veya daha az ise ( d  ≤ 1.3 m.)   ............. : 21 ton
Dingiller arası mesafe 1.3m. ile 1.4m. arası ise (1.3 m. < d ≤ 1.4 m.) : 24 ton


Tahrikli dingil

çift akslı çekici, üç akslı yarı römork - 40 t;
üç akslı çekici, iki veya üç akslı yarı römork - 40 t;
üç akslı çekici, iki veya üç akslı yarı römork 40 feet konteyner taşıma amaçlı (ISO standartlarına üretilmiş konteynerler); tahrikli dingiller -11,5 t


İki dingilli aks grubu azami ağırlıkları

Dingiller arası mesafe 1 m’ den az ise  (1m. < d) ............................... : 11,5 ton
Dingiller arası mesafe 1.3m. ile 1.8m. arası ise (1.3m. ≤ d < 1.8m.): 18 ton

Tahrikli dingiller hava süspansiyonlu ve çiftli ise her aks başı azami ağırlık -9,5 t