Hasarlı, kayıp veya eksik malların bildirimi ile ilgili sorulan soruları listeden görebilirsiniz
 

Çalışma Sistemimiz
 • ​ColliCare tüm yükümlülüklerini ve tazminat taleplerini NSAB  2015* taşıma sektörü düzenlemelerine göre değerlendirir

 • Norveç Karayolu ile Taşıma Yönetmeliği

 • Norveç Denizcilik Şartnamaleri

 • CMR Konvansiyonu


*Nordic Association of Freight Forwarders: Kuzey Ülkeleri Taşımacılar Birliği tarafından 1998 yılında yayınlanan düzenleme. 

Tazminat talepleri için neler gerekir?

Bir tazminat talebini işleme alabilmemiz için gerekli bazı şartlar var. Tüm bilgileri doldurmanız için size standart bir form göndeririz. Dokümantasyon ve bilgi taleplerimiz, Norveç Karayolu Taşımacılığı Yönetmeliği ve NSAB 2000 esasına göre belirlenir. 

Talebi kim yapmalı ?

Tazminat talebi, ColliCare ile doğrudan iş ilişkisine sahip olan taraflardan gelmelidir, çoğu durumda bu alıcı değildir. Malın alıcısının tedarikçisine başvurması gerekir.

Hasar oluşması durumunda yapılması gerekenler
 • ​bir e-posta ile yazılı olarak durum bildirilmelidir

 • hasarlı malzemenin tanımı yapılmalıdır

 • hasarın derecesi ve gerçekleşen olay hakkında kısa bilgi ile hasar beyan edilmelidir

 • hasarlı ürünlerin brüt ağırlığı belirtilmelidir

 • ürünlerin fotoğraflarının eklenmesi gereklidir

 • alıcı ve sürücü tarafından imzalanmış konşimentolar eklenmelidir. (Elektronik ve ıslak imzalı olabilir)

 • malın net kıymetini gösterir fatura kopyaları ibraz edilmelidir


ÖNEMLİ

 • Talebin bize hızlı bir şekilde gönderilmesi önemlidir. Tüm detaylara ve dökümanlara sahip değilseniz bile bunlar daha sonra da tamamlanabilir

Gizli hasar nedir?

Ambalajlar açılmadan tespit edilemeyen hasar, gizli bir hasar olarak kabul görür.

What it the recipien Talep ColliCare'e gönderildi - Şimdi ne olacak?
 • müşteriye talebin alındığına dair teyit gönderilir

 • kabul edilen taleplerde, zararı karşılamak için bir fatura göndermesi müşteriden yazılı olarak istenir

 • reddedilen talepler de müşteriye yine yazılı ve açıklamalı olarak bildirilir, tüm evraklar iade edilir

 • karara itirazlar var ise yine yazılı olarak yapılmalıdır


ÖNEMLİ

Talebiniz ColliCare tarafından yazılı olarak kabul edilmeden fatura gönderilmemelidir. Size, keseceğiniz fatura için bir referans numarası göndereceğiz.

Bildirim ne zaman yapılmalıdır?
 • görünür hasar: Gecikmeden, en geç 7 iş günü içerisinde (teslimatta derhal)

 • gizli hasar: Ambalaj çıkarıldıktan sonra bulunan hasarlar, 7 iş günü içerisinde

 • gecikmeli bildirim: Müşteri zararın nakliye sırasında oluştuğunu kanıtlamalıdır

Hasar tazminatı talebinde bulunulan malzemeler hakkında

Hasar talebinde bulunulan mallar yerinden kaldırılmamalı, satılmamalı, hurdaya atılmamalı veya tamir edilmemelidir, aksi taktirde tazminat hakkı geçerliliğini yitirir. Konu açıklığa kavuşturuluncaya ve sorumluluk belirlenene kadar mallar taşıyıcının herhangi bir talebine karşı hazır halde tutulmalı ya da yenisi ile değiştirilirse teslim alınmalıdır. Hasar gören malların müşterilerimizde yer kapladığını biliyoruz ve mümkün olan en kısa sürede durumu çözmeye çalışıyoruz. Malzemeler sadece herhangi bir şekilde yaşam ve sağlık için bir risk teşkil ediyorsa imha edilebilir.

Eksik mallar ne zaman kayıp kabul edilir?

Yasalara göre mallar 30 veya 60 gün sonrasına kadar kaybolmuş sayılmaz. Belli teslimat sürelerine sahip gönderiler için 30 gün ve diğer gönderiler için ise 60 günlük süre geçerlidir. Süre sipariş tarihinden başlar, son teslim tarihi geçene kadar tazminata hak kazanılamaz.
Mallar son tarihe kadar bulunursa, tazminat hakkı geçerliliğini yitirir.
ColliCare malları son teslim tarihine kadar bulamazsa ve tazminat ödenirse, müşteri son teslim tarihinden sonra da mal talep edebilir. Bu yazılı olarak yapılmalıdır ve mallar tazminat iade edilirken teslim edilir. ColliCare’e böyle bir talepte bulunulmadıysa, tazminat ödenince malların hakları ColliCare'e tahakkuk eder.

Gecikmeler

Elimizden gelen her şeyi yapmamıza rağmen, nadiren işler planlandığı gibi gitmeyebilir ve gönderiler gecikebilir. ColliCare tüm teslimatlar için bir nakliye takvim planı belirler, ancak nakliye planının yasal olarak bağlayıcı bir belge olmadığını unutmayın. Makul bir gecikme durumunda, geciken malların yerine malzeme talep edilemez. Herhangi bir talep, navlun maliyetleriyle sınırlı olacaktır.
Not: Müşteri, gecikme nedeniyle finansal kayba uğradığını kanıtları ile ibraz edebilir.

Zorunlu haller - Force majeure

Mücbir sebep olarak tanımlanan olaylar, yani kontrolümüz dışındaki olağandışı olaylar için, ColliCare sorumlu tutulamaz.

Hırsızlık vakalarında ne olur?

Hırsızlık vakalarında ColliCare etkilenen müşterilere haber verir ve durumu derhal polise bildirir. ColliCare'e karşı tazminat talepleri, herhangi bir kayıp için olduğu gibi yapılır.

Alıcıların sorumluluğu nelerdir?

Teslim esnasında alıcı, konşimentoyu imzalamadan önce malın kontrolü ve doğru miktarda ürünün teslim edildiğinden emin olmakla yükümlüdür. Alıcı, malları incelemeden konşimentoya imza atarsa, sonradan başlatılacak bir hasar tespiti için maalesef zor durumda kalacaktır. Tüm tutarsızlıkların evraklarda belirtilmesi esastır.

 

Rapor edilecek Hasar veya Kayıp mallar

Hasar
Kayıp Kargo
Diğerleri