No  |  En   Country

Tehlikeli Maddeler

- 9 tehlikeli madde sınıfı

“Tehlikeli maddeler”, uygun şekilde kontrol edilmedikleri takdirde, insan sağlığı ve güvenliği, altyapı ve / veya ulaşım araçları için potansiyel tehlike arz eden tehlikeli özelliklere sahip malzemeler veya öğelerdir.

Tehlikeli maddelerin taşınması, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde işletilen çeşitli düzenleyici rejimler tarafından kontrol edilmekte ve yönetilmektedir. Tehlikeli malların taşınması için önemli düzenleyici çerçeveler arasında Birleşmiş Milletler Tehlikeli Maddelerin Taşınması ile İlgili Tavsiyeler, ICAO'nun Teknik Talimatları, IATA'nın Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği ve IMO'nun Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Mallar Yasası yer almaktadır. Bu düzenleyici rejimler, toplu olarak, tehlikeli malların elleçlenmesi, paketlenmesi, etiketlenmesi ve taşınması ile ilgili yolları yönetmektedir.

Düzenleyici çerçeveler, tehlikeli maddelerin sınıflandırılmasını sağlamak amacıyla tehlikelere, kapsamlı bir sınıflandırma getirmektedir. Tehlikeli maddelerin sınıflandırılması, tehlikeli malzemelerin türüne veya içinde bulunan maddelere göre dokuz sınıfa ayrılır, daha fazla ayrıntı okumak için bir sınıfı tıklayın;

1. Patlayıcılar

2. Gazlar

3. Yanıcı Sıvılar

4. Yanıcı Katılar

5. Oksitleyici Maddeler

6. Zehirli ve Bulaşıcı Maddeler

7. Radyoaktif Madde

8. Aşındırıcılar

9. Muhtelif Tehlikeli Yükler

Dünya çapında tehlikeli mal rejimlerinin çokluğu ve tehlikeli mal sınıflandırmalarının ve düzenlemelerinin karmaşıklığı, uyumluluk sağlamayı özellikle zor bir iş haline getirmektedir. Ancak ColliCare Lojistik Türkiye, tehlikeli yükler konusunda uzmanlaşmış bir lojistik şirketi olarak, tüm müşterilerin tehlikeli yüklerine özel çözümler sunma konusunda iyi bir konuma sahiptir.

ColliCare Lojistik Türkiye, dokuz tehlikeli madde sınıfının tamamında uzman olup, etiketleme ve nakliye hizmetleri de dahil olmak üzere bir dizi hizmet sunmaktadır.

Tehlikeli Maddeler için Birincil Tehlike Sınıfı ve İkinci derecede Tehlike Sınıfı

Bazı tehlikeli yüklerin birden fazla riskleri vardır. Birincil sınıf, başka bir sınıfa göre öncelikli olan tehlikeli yüklerin sınıfıdır. İkincil sınıf, tehlikeli malların risklerini daha öte tanımlayan diğer sınıftır. Birden fazla ikincil sınıf mümkündür. Tehlikeli maddelerin çoğu için birincil sınıf ve ikincil yani alt sınıflar, Tehlikeli Maddeler Listesi ‘nde bulunabilir.

Tehlikeli Maddeler Listesi'nde özel olarak belirtilmeyen çok sayıda riske sahip mallar için, birincil tehlike sınıfı ve alt sınıflarını belirlemek için aşağıdaki tehlike kurallarına uymalısınız.
Kural:
Nasıl Çalışır:
Tehlike Öncelik
Tablosu:
Eğer yukarıdaki iki kural uymuyorsa, birincil tehlikeyi bulmak için aşağıdaki tehlike öncelik tablosunu kullanın.
Baskın Tehlike
Kuralı:
Aşağıdaki tehlike sınıfı paketleme sınıflarına bakılmaksızın her zaman önceliklidir::

Sınıf 7 Malzemeleri (Kabul edilebilir paketlerdeki radyoaktif malzemeler hariç)
Sınıf 1 Maddeleri ve nesneleri
Sınıf 2 Gazları
Sınıf 3 Sıvı hassasiyeti düşürülmüş patlayıcılar
Sınıf 4.1 kendiliğinden reaktif maddeleri ve katı hassasiyeti düşürülmüş patlayıcılar
Sınıf 4.2 Çabuk kıvılcım alan maddeler
Sınıf 5.1 maddeleri
Sınıf 6.1 maddeleri ya da solumaya göre paketlenmiş grupta sınıf 3 maddeleri
Sınıf 6.2 bulaşıcı maddeler
Tehlike Öncelik
Tablosu:
Eğer yukarıdaki iki kural uymuyorsa, birincil tehlikeyi bulmak için aşağıdaki tehlike öncelik tablosunu kullanın.

Sosyal medya:

Yalcin Geceren
Global Business Development
+90 212 809 1313
Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen e-posta adresinizi yazın.
E-mail*
Tehlikeli Maddeler
Akaryakıt antrepoları ve buralara konulacak eşya
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Sosyal medya:

Collicare Lojistik
Ziya Gökalp Mahhalesi, Süleyman Demirel Bulvarı Mall Of İstanbul, Ofis Blok 7E,,
34490 Istanbul
VAT/Org.:
Haber bültenimize üye olun. 
/